2023 Planning Board Agenda & Meeting Notes
December 2023    
Agenda    
November 2023    
Agenda   Minutes  
October 2023    
Agenda  Minutes  
September 2023    
 Agenda Minutes  
August 2023    
Agenda Minutes   
July 2023    
Meeting Canceled    
June 2023    
Agenda  Minutes  
May 2023    
Agenda Minutes   
April 2023    
Agenda Minutes  
March 2023    
Agenda  Minutes  
February 2023    
Agenda  Minutes  
 January 2023    
Meeting Cancelled,  Next Meeting 2/7/2023    
2022  Planning Board Agenda & Meeting Notes
December 2022    
Agenda Minutes   
November 2022    
Agenda Minutes   
October 2022    
Meeting Cancelled, Next Meeting 11/1/1022    
September 2022    
Agenda Minutes   
August 2022
   
Agenda Minutes   
July 2022    
Agenda Minutes   
June 2022    
Meeting Cancelled, Next Meeting 7/5/2022    
May 2022    
Agenda Minutes  
April 2022    
Agenda Minutes  
March 2022    
Agenda Minutes   
February 2022    
Agenda Minutes    
 January 2022    
Agenda Minutes   
2021  Planning Board Agenda & Meeting Notes
December 2021    
 Agenda  Minutes  
November 2021    
Agenda Minutes  
October 2021    
Agenda Minutes   
September 2021    
Agenda Minutes   
August 2021    
 Agenda Minutes   
July 6, 2021    
Agenda Minutes   
June 1, 2021    
Agenda  Minutes  
May 4, 2021    
Agenda Minutes  
April 6, 2021    
Agenda Minutes   
March 2, 2021    
Agenda  Minutes  
February 2, 2021    
 Agenda Minutes   
January 5, 2021    
Meeting Cancelled    
2020 Planning Board Agenda & Meeting Notes
     
December 1, 2020    
Agenda Minutes   
November 3, 2020    
Agenda Minutes   
October 6, 2020    
Agenda Minutes   
September 1, 2020    
 AAgenda Minutes   
August 4, 2020    
Agenda Minutes   
July 7, 2020    
 Agenda  Minutes  
June 2, 2020    
Meeting Cancelled    
May 5, 2020    
 Agenda Minutes  
April 7, 2020    
Meeting Cancelled    
March 3, 2020    
 Agenda Minutes   
Feburary 4, 2020    
 Agenda Minutes   
January 7, 2020    
Agenda Minutes  
2019  Planning Board Agenda & Meeting Notes
December 3, 2019    
Agenda   Minutes  
November 5, 2019    
Agenda Minutes   
October 1, 2019    
Agenda Minutes   
September 2, 2019    
 Agenda Minutes   
August 6, 2019    
Agenda Minutes   
July 2, 2019    
Agenda Minutes   
June 4, 2019    
Agenda Minutes   
May 7, 2019    
Agenda Minutes   
April 2, 2019     
Agenda  Minutes   
March 5, 2019    
Agenda Minutes   
 February 5, 2019    
Agenda   Minutes  
 January 1, 2019    
Meeting Cancelled    
2018 Planning Board Agenda & Meeting Notes
 December 4, 2018
   
 Agenda  Minutes  
November 6, 2018    
Agenda Minutes   
October 2, 2018    
Agenda Minutes   
September 4, 2018    
Agenda Minutes   
August 7, 2018    
Agenda  Minutes   
July 3, 2018    
Meeting Cancelled    
June 5, 2018    
Agenda Minutes   
May 1, 2018    
Agenda  Minutes  
April 3, 2018    
Agenda  Minutes   
March 6, 2018    
 Agenda  Minutes  
February 6, 2018    
Agenda Minutes  
January 2, 2018    
Meeting Cancelled    
2017  Planning Board Agenda & Meeting Notes
December 5, 2017    
Agenda  Minutes  
November 7, 2017    
Agenda  Minutes  
October 3, 2017    
Agenda Minutes   
September 5, 2017    
Agenda Minutes   
August 1, 2017    
 Agenda Minutes  
July  2017    
  Meeting Cancelled    
 June 6, 2017    
Agenda Minutes  
May 2, 2017    
Agenda Minutes  
April 4, 2017    
Agenda Minutes  
March 7, 2017    
Agenda Minutes  
February 7, 2017    
Agenda Minutes  
January 3, 2017    
Agenda Minutes
 
2016  Planning Board Agenda & Meeting Notes
December 6, 2016    
Agenda Minutes  
November 1, 2016    
Agenda Minutes  
October 4, 2016    
Agenda Minutes  
September 6, 2016    
Agenda Minutes  
August 2, 2016    
Agenda Minutes  
July 5, 2016    
Agenda Minutes  
June 7, 2016    
Agenda Minutes  
May 3, 2016    
Agenda Minutes  
April 5, 2016    
Agenda Minutes  
March 1, 2016    
Agenda Minutes  
February 2, 2016    
Agenda Minutes  
January 5, 2016    
Agenda Meeting Cancelled  
2015  Planning Board Agenda & Meeting Notes
December 1, 2015    
Agenda Minutes  
November 3, 2015    
Agenda Minutes  
October 6, 2015    
Agenda Minutes  
September 1, 2015    
Agenda Minutes  
August 4, 2015    
Agenda Minutes  
July 7, 2015    
Agenda Minutes  
June 2, 2015    
Agenda Minutes  
May 5, 2015    
Agenda Minutes  
April 7, 2015    
Agenda Minutes  
March 3, 2015    
Agenda Minutes  
February 3, 2015    
Agenda Minutes  
January 6, 2015    
Agenda  Minutes  
2014  Planning Board Agenda & Meeting Notes
December 2, 2014    
Agenda Minutes  
November 4, 2014    
Agenda Minutes  
October 7, 2014    
Agenda Minutes  
September 2, 2014    
Agenda Minutes  
August 5, 2014    
Agenda Minutes  
July 1, 2014    
Agenda Minutes  
June 3, 2014    
Agenda Minutes  
May 6, 2014    
Agenda Minutes  
April 1, 2014    
Agenda Minutes  
March 4, 2014    
Agenda Minutes  
February 4, 2014    
Agenda Minutes  
January 7, 2014    
Agenda   Minutes  
2013  Planning Board Agenda & Meeting Notes
 December 3, 2013    
Agenda Minutes  
November 5, 2013    
Agenda Minutes  
October 1, 2013    
Agenda Minutes  
September 3, 2013    
Agenda Minutes  
August 6, 2013    
Agenda Minutes  
July 2, 2013    
Agenda Minutes  
June 4, 2013    
Agenda Minutes  
May 7, 2013    
Agenda Minutes  
April 2, 2013    
Agenda Minutes  
March 5, 2013    
Agenda Minutes  
February 5, 2013    
Agenda Minutes  
January 1, 2013    
No Meeting    
2012 Planning Board Agenda & Meeting Notes
December 4, 2012    
  Minutes  
November 6, 2012    
  Minutes  
October 1, 2012    
  Minutes  
September 4, 2012    
  Minutes  
August 7, 2012    
  Minutes  
July 3, 2012    
  Minutes  
June 5, 2012    
  Minutes  
May 1, 2012    
  Minutes  
April 3, 2012    
  Minutes  
March 6, 2012    
  Minutes  
February 7, 2012    
  Minutes  
January 3, 2012    
    Minutes  
2011 Planning Board Agenda & Meeting Notes 
December 6, 2011    
  Minutes  
November 1, 2011    
  Minutes  
October 4, 2011    
  Minutes 
Minutes (Possible Code Changes)
 
September 6, 2011    
  Minutes  
August 2, 2011    
  Minutes  
July 5, 2011    
  Minutes  
June 7, 2011    
  June 7th Mtg Cancelled  
May 3, 2011    
  Minutes  
April 5, 2011    
  Minutes  
March 1, 2011    
  Minutes  
February 1, 2011    
  Minutes  
January 4, 2011    
    Minutes  
2010 Planning Board Agenda & Meeting Notes 
December 7, 2010    
  Minutes  
November 2, 2010    
  Minutes  
October 5, 2010    
  Minutes   
September 7, 2010    
  Minutes 
Minutes (Possible Code Changes)
 
August 3, 2010    
  Minutes  
July 6, 2010    
  Minutes  
June 1, 2010    
  Minutes  
May 4, 2010    
  Minutes  
April 6, 2010    
  Minutes  
March 2, 2010    
  Minutes  
February 2, 2010    
  Minutes  
January 5, 2010    
    Minutes